SHARE SIAM » นครราชสีมา » หนูอ้อพาเที่ยว จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม
หนูอ้อพาเที่ยว จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม
nuaor.kiki
เสาร์, 20 ธันวา 2557 12:33
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 600 กว่าไร่ ณ เชิงเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ที่สำคัญ เปิดให้เที่ยวชมปีละครั้งเท่านั้น (ในช่วงเดือน ธค.-มค.หน้าหนาวของทุกๆปี)

พิกัด แผนที่


จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้เที่ยวชมปีละครั้งในช่วงเดือน ธค.-มค.หน้าหนาวของทุกๆปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 600 กว่าไร่ ณ เชิงเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้เที่ยวชมปีละครั้งในช่วงเดือน ธค.-มค.หน้าหนาวของทุกๆปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 600 กว่าไร่ ณ เชิงเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
วงจรหนอนไหม วัฒนธรรมประเพณี วีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
วงจรหนอนไหม วัฒนธรรมประเพณี วีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จะมีไฮไลท์พิเศษประจำปี ในปี 2557 นี้ ได้มีจัดงานชื่อว่า
" นิทรรศการม่อน มอน สะออนหลาย "
เป็นนิทรรศการ ผสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จะมีไฮไลท์พิเศษประจำปี ในปี 2557 นี้ ได้มีจัดงานชื่อว่า
จุดท่องเที่ยวต่างๆภายใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แบ่งเป็นสถานที่ต่างๆได้ 5 จุด
การเที่ยวชมรอบฟาร์ม สามารถขึ้นรถนำทัวร์ โดยมีไกด์ประจำรถคอยให้ความรู้
โดยมีจุดรับส่งทั่วฟาร์ม ขึ้นลงได้ตลอดทั้งวัน
จุดท่องเที่ยวต่างๆภายใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แบ่งเป็นสถานที่ต่างๆได้ 5 จุด
การเที่ยวชมรอบฟาร์ม สามารถขึ้นรถนำทัวร์ โดยมีไกด์ประจำรถคอยให้ความรู้
โดยมีจุดรับส่งทั่วฟาร์ม ขึ้นลงได้ตลอดทั้งวัน
จุดที่ 1 : ทุ่งคอสมอสและแปลงเก็บผักปลอดสารพิษ
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีชื่อเสียงมากในเรื่องของทุ่งดอกคอสมอส
เพราะเป็นทุ่งคอสมอสที่สวยงามและมีทุ่งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จุดที่ 1 : ทุ่งคอสมอสและแปลงเก็บผักปลอดสารพิษ
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีชื่อเสียงมากในเรื่องของทุ่งดอกคอสมอส
เพราะเป็นทุ่งคอสมอสที่สวยงามและมีทุ่งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ทุ่งคอสมอสสีชมพูละลานตา มีสีสันสดใสสวยงาม เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
ชวนให้น่าเก็บภาพถ่ายถาพเก็บไว้
ทุ่งคอสมอสสีชมพูละลานตา มีสีสันสดใสสวยงาม เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
ชวนให้น่าเก็บภาพถ่ายถาพเก็บไว้
จุดที่ 1 นี้ยังมีแปลงเก็บผักปลอดสารพิษ คัดสรรผักสมุนไพรและผักสวนครัว
มาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม สามารถเก็บผักสดๆจากแปลงได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
จุดที่ 1 นี้ยังมีแปลงเก็บผักปลอดสารพิษ คัดสรรผักสมุนไพรและผักสวนครัว
มาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม สามารถเก็บผักสดๆจากแปลงได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
จุดที่ 2 : ลานฟักทองและทุ่งวงกต
บรรยากาศธรรมชาติ ที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งดอกไม้หลากสีสันสวยงาม
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งวงกตดอกไม้ และลานฟักทองยักษ์ แฟนซีรูปต่างๆ
และฟักทองกว่าอีก30สายพันธุ์
จุดที่ 2 : ลานฟักทองและทุ่งวงกต
บรรยากาศธรรมชาติ ที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งดอกไม้หลากสีสันสวยงาม
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งวงกตดอกไม้ และลานฟักทองยักษ์ แฟนซีรูปต่างๆ
และฟักทองกว่าอีก30สายพันธุ์
ลานฟักทอง และทุ่งไม้หลายสีนี้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เก็บภาพถ่ายรูป
เป็นที่นิยมกันอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวหลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ลานฟักทอง และทุ่งไม้หลายสีนี้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เก็บภาพถ่ายรูป
เป็นที่นิยมกันอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวหลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
จุดที่ 3 : หมู่บ้านอีสาน
ชมนิทรรศการ การแสดงพื้นบ้าน บ้านเรือนอีสานแบบต่างๆ
สัมผัสวิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสาน ได้อย่างใกล้ชิด
จุดที่ 3 : หมู่บ้านอีสาน 
ชมนิทรรศการ การแสดงพื้นบ้าน บ้านเรือนอีสานแบบต่างๆ 
สัมผัสวิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสาน ได้อย่างใกล้ชิด
มีการจับสลากสอยดาวแบบพื้นบ้าน ลุ้นของรางวัลมากมาย
มีการจับสลากสอยดาวแบบพื้นบ้าน ลุ้นของรางวัลมากมาย
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมหมู่บ้านอีสาน และเล่นของเล่นสมัยก่อนย้อนไปในวัยเด็กได้อีกด้วย
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมหมู่บ้านอีสาน และเล่นของเล่นสมัยก่อนย้อนไปในวัยเด็กได้อีกด้วย
จุดที่ 4 : หมู่บ้านจิม
เรียนรู้การผลิตผ้าไหม วงจรชีวิตหนอนไหม การสาวไหม ฟอกย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม และการพิมพ์ผ้าไหม
จุดที่ 4 : หมู่บ้านจิม
เรียนรู้การผลิตผ้าไหม วงจรชีวิตหนอนไหม การสาวไหม ฟอกย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม และการพิมพ์ผ้าไหม
นักท่องเที่ยวสามารถลองทอผ้าไหมได้ด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสอนการทออย่างใกล้ชิด
นักท่องเที่ยวสามารถลองทอผ้าไหมได้ด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสอนการทออย่างใกล้ชิด
จุดที่ 5 : ตลาดจิม
มีผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปจากฟาร์ม จิม ทอมป์สัน
สามารถซื้อให้เป็นของฝาก และของที่ระลึกเก็บไว้ด้วยความประทับใจได้
จุดที่ 5 : ตลาดจิม
มีผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปจากฟาร์ม จิม ทอมป์สัน
สามารถซื้อให้เป็นของฝาก และของที่ระลึกเก็บไว้ด้วยความประทับใจได้
ภาพบรรยากาศในตลาดจิม และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในฟาร์ม จิม ทอมป์สัน
ภาพบรรยากาศในตลาดจิม และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในฟาร์ม จิม ทอมป์สัน
เก็บภาพและวิวสวยๆภายใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มาฝากส่งท้ายค่ะ
เก็บภาพและวิวสวยๆภายใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มาฝากส่งท้ายค่ะ
เก็บภาพและวิวสวยๆภายใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มาฝากส่งท้ายค่ะ
เก็บภาพและวิวสวยๆภายใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มาฝากส่งท้ายค่ะ
ไม่ต้องไปถึงลพบุรี สระบุรี ก็สามารถถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันได้น่ะค่ะ
ไม่ต้องไปถึงลพบุรี สระบุรี ก็สามารถถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันได้น่ะค่ะ
สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เอกลักษณ์ของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ไปถึงแล้วต้องอย่าลืมถ่ายภาพคู่กับฟักทองยักษ์น่ะค่ะ บ๊าย...บายคร่า
สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เอกลักษณ์ของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ไปถึงแล้วต้องอย่าลืมถ่ายภาพคู่กับฟักทองยักษ์น่ะค่ะ บ๊าย...บายคร่า
 
 
ไปที่: