SHARE SIAM » Package Tour » SavePlan แพ็คเก็จประหยัด พัทยา-เกาะล้าน เกาะเสม็ด 2 วัน
SavePlan แพ็คเก็จประหยัด พัทยา-เกาะล้าน เกาะเสม็ด 2 วัน
tawanclub [AUTOBOT]
พฤหัส, 10 เมษา 2557 15:58
ตะวันคลับทัวร์ชวนเที่ยวทะเลปิดเทอมฤดูร้อน http://www.tawanclub.com/Sabuytrips/แพ็คเกจพัทยาเกาะล้าน2วัน.html
+++++++++++++++++++++++++++++
แพ็คเก็จ F.I.T สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
1. พัทยา 1 คืน + ทัวร์เกาะล้านพร้อมอาหารกลางวัน(เซ็ทโต๊ะ) ห้องพักพร้อมอาหารเช้า
Standard room พักคู่ท่านละ 1,200 บาท Superior room พักคู่ท่านละ 1,400 บาท

2. เกาะเสม็ด 1 คืน + ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุพร้อมอาหารกลางวัน(กล่อง) ห้องพักพร้อมอาหารเช้า
Standard room พักคู่ท่านละ 2,100 บาท ห้องพัก 4 ท่าน ท่านละ 1,900 บาท
ห้องพักปรับอากาศ ทีวี ห้องน้ำในตัว

** อัตราค่าบริการไม่สามารถใช้สำหรับการเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์

++++++++++++++++++++
แพ็คเก็จ Group คณะ 40 ท่าน
++++++++++++++++++++

1. แพ็คเกจ 1 วัน พัทยา - ดำน้ำเกาะสาก - เกาะล้าน เริ่มต้นทัวร์จากท่าเรือพัทยาโดยเรือใหญ่ อาหารกลางวันเมนูทะเลเซ็ทโต๊ะ 8 ท่าน อัตราท่านละ 800 บาท

2. ทัวร์ 1 วัน กรุงเทพ - พัทยา - ดำน้ำเกาะสาก - เกาะล้าน รวม รถโค้ชปรับอากาศจากกรุงเทพฯ - เรือ พัทยา-เกาะล้าน - พัทยา อาหารเช้า + อาหารกลางวัน + น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว มัคคุเทศก์ ประกันอุบัติเหตุ อัตราท่านละ 1,200 บาท ** กรณีเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์ชำระเพิ่มท่านละ 200 บาท

ขอรายละเอียดแพ็คเกจเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : tawanclub@hotmail.com
ดูแพ็คเกจสบายเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tawanclub.com/Sabuytrips

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 12/01210

http://www.pantipmarket.com/items/11087498


SavePlan แพ็คเก็จประหยัด พัทยา-เกาะล้าน เกาะเสม็ด 2 วัน
SavePlan แพ็คเก็จประหยัด พัทยา-เกาะล้าน เกาะเสม็ด 2 วัน
SavePlan แพ็คเก็จประหยัด พัทยา-เกาะล้าน เกาะเสม็ด 2 วัน
SavePlan แพ็คเก็จประหยัด พัทยา-เกาะล้าน เกาะเสม็ด 2 วัน
SavePlan แพ็คเก็จประหยัด พัทยา-เกาะล้าน เกาะเสม็ด 2 วัน
SavePlan แพ็คเก็จประหยัด พัทยา-เกาะล้าน เกาะเสม็ด 2 วัน
 
 
ไปที่: